ติดต่อให้คำปรึกษา สมัครงาน

รับสมัครงานด่วนผ่านหลากหลายช่องทาง

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด


บริษัทได้จัดอบรม PDPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรที่มีคุณภาพ เรามีการจัดอบรมทุกครั้ง เพื่อแรงงานที่มีคุณภาพได้รับมาตราฐานการทำงานในภาคอุตสาหกรรม

pct
pct
pct
pct
pct
pct